Počet záznamů: 1  

Mercury and methylmercury in hair of selected groups of Czech population

 1. 1. 0326393 - UIACH-O 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Wranová, K. - Čejchanová, M. - Spěváčková, V. - Korunová, Vlasta - Vobecký, Miloslav - Spěváček, V.
  Mercury and methylmercury in hair of selected groups of Czech population.
  [Rtuť a metylrtuť ve vlasech vybrané skupiny české populace.]
  Central European Journal of Public Health. Roč. 17, č. 1 (2009), s. 36-40 ISSN 1210-7778
  Grant CEP: GA MZd NR8955
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: inorganic mercury * methylmercury * hair
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace

  Hair can be used as a suitable matrix to estimate endogenous MeHg exposure. A validated analytical method was used for the determination of inorganic mercury and methylmercury species in the hair of dentists, workers in fish industry and professionally non-exposed adults.

  Vlasy mohou být využity ke zjištění endogenní exposice MeHg. Anorganicky vázané Hg a MeHg ve vlasech skupiny zubařů, lidí pracujících v rybím průmyslu a rtutí nezatížené populace byly stanoveny validovanou analytickou metodou.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173506