Počet záznamů: 1  

Surface-enhanced Raman scattering from a single molecularly bridged silver nanoparticle aggregate

 1. 1. 0326311 - UMCH-V 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Sládková, M. - Vlčková, B. - Pavel, I. - Šišková, Karolína - Šlouf, Miroslav
  Surface-enhanced Raman scattering from a single molecularly bridged silver nanoparticle aggregate.
  [Povrchem zesílený Ramanův rozptyl z jediného agregátu stříbrných částic, svázaných molekulárními můstky.]
  Journal of Molecular Structure. 924-26, SI (2009), s. 567-570 ISSN 0022-2860.
  [European Congress on Molecular Spectroscopy /29./. Opatija, 31.08.2008-05.09.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA203/07/0717; GA AV ČR KAN100500652
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: single molecule SERS * 4,4"-diaminoterphenyl * molecularly bridget Ag nanoparticle aggregates
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.551, rok: 2009

  Temporally fluctuating SERS signals originating from a single specific small aggregate of 4,4''-diaminoterphenyl (DATP)-bridged Ag nanoparticles are reported. Unequivocal correspondence between the aggregate and the SERS signal obtained from it was achieved by determination of the aggregate position with respect to markers on chemically functionalized, SiOx coated finder grids and its TEM imaging.

  V této práci byl změřen časově kolísající SERS signál pocházející z jediného agregátu stříbrných částic, které byly svázány molekulárním můstkem, tvořeným molekulou 4,4''-diaminoterphenylu (DATP). Jednoznačné přiřazení mezi zmíněným agregátem a jemu odpovídajícím SERS spektrem bylo dosaženo pomocí TEM mikroskopie: agregáty byly deponovány a přesně lokalizovány na speciálně označené TEM síťce.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005264