Počet záznamů: 1  

Confidence Intervals for a New Characteristic of Central Tendency of Distributions

 1. 1. 0326293 - UIVT-O 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Fabián, Zdeněk
  Confidence Intervals for a New Characteristic of Central Tendency of Distributions.
  [Konfidenční intervaly pro novou charakteristiku centrální tendence rozdělení.]
  Communications in Statistics - Theory and Methods. Roč. 38, č. 11 (2009), s. 1804-1814 ISSN 0361-0926
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET400300513
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: interval estimates * measure of central tendency * measure of variability
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Impakt faktor: 0.406, rok: 2009

  The t-mean is a new characteristic of the central tendency of continuous distributions. In this article, we introduce a t-difference in the sample space, which is used for a construction of confidence intervals for the t-mean.

  t-mean je nová charakteristika centrální tendence spojitých rozdělení. V tomto článku se zavádí vzdálenost (t-difference) ve výběrovém prostoru a použije se ke konstrukci konfidenčních intervalů pro t-mean.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173436