Počet záznamů: 1  

Analysis of elements redistribution in Ni-coated ferritic steel for molten salts technologies

 1. 1. 0326256 - UFM-A 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Král, Lubomír - Čermák, Jiří - Matal, O. - Šimo, T. - Nesvadba, L. - Jílek, M.
  Analysis of elements redistribution in Ni-coated ferritic steel for molten salts technologies.
  [Analýza přerozdělení prvků feritických ocelí s Ni povlakem pro technologie roztavených solí.]
  Metal 2009. Conference Proceedings. Ostrava: Tanger s. r. o, 2009, s. 238-245. ISBN 978-80-87294-04-8.
  [METAL 2009. Mezinárodní konference metalurgie a materiálů /18./. Hradec nad Moravicí (CZ), 19.05.2009-21.05.2009]
  Grant CEP: GA MPO 2A-1TP1/067
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: molten salts * corrosion * ferritic steels
  Kód oboru RIV: JF - Jaderná energetika

  Changes in structure and chemical composition of Ni-coated ferritic steel ČSN 411523 are studied in the present paper. The Ni-coated material is perspective for applications in molten salts technologies. The samples were subjected to corrosion in molten mixture 60 mol. % LiF + 40 mol. % NaF at temperature 953 K, the duration exposition was 100, 300 and 1000 h. Experiments were carried out in a quasidynamic regime simulating the flow of the cooling media (the mixture of molten salts) in the pipeline system. The change of chemical composition in the vicinity of interface between the Ni layer and steel substrate was measured by SEM.

  Změny ve struktuře a chemickém složení feritické oceli s Ni povlakem ČSN 411523 jsou studovány v tomto příspěvku. Materiál s Ni povlakem je perspektivním materiálem pro aplikaci v technologiích s roztavenými solemi. Vzorky byly podrobeny korozi v roztavené směsi 60 mol. % LiF + 40 mol. % NaF při teplotě 953 K, trvání expozice bylo 100, 300 a 1000 h. Experimenty probíhaly v kvazidynamickém režimu, který simuloval chladící medium (směs roztavených solí)v potrubí. Změny chemického složení v blízkosti rozhraní mezi Ni vrstvou a substrátem (ocel) byly měřeny pomocí SEM.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173411