Počet záznamů: 1

Iron-based bulk metallic glasses - Optimization of casting

 1. 1.
  0326254 - UFM-A 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Stloukal, Ivo - Král, Lubomír - Čermák, Jiří
  Iron-based bulk metallic glasses - Optimization of casting.
  [Objemová kovová skla na bázi železa - optimalizace odlévání.]
  Metal 2009. Conference Proceedings. Ostrava: Tanger s. r. o, 2009, s. 481-487. ISBN 978-80-87294-04-8.
  [METAL 2009. Mezinárodní konference metalurgie a materiálů /18./. Hradec nad Moravicí (CZ), 19.05.2009-21.05.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA106/08/1241
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: bulk metallic glasses * iron-based alloy * casting optimization
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika

  In this paper, the iron-based alloy was studied that is perspective for preparation of bulk metallic glass. The nominal composition of investigated material is given by the formula Fe56Co7Zr10Mo5W2 B15. Two casting techniques were applied: (i) conventional casting into a copper mould in the induction furnace and (ii) casting in the arc furnace in the copper mould. In the first case, the diameter of the ingot was about 11 mm. In the second case, the special two-parts copper moulds differing in diameters of the casting inlet hole (3 and 1 mm, respectively) were used. The microstructure of alloys prepared by both techniques was studied using the light optical microscopy, SEM (Scanning Electron Microscopy) and XRD (X-ray diffraction).

  V tom příspěvku byla studována slitina na bází Fe, která je perspektivní slitinou pro přípravu objemových kovových skel. Nominální složení bylo dáno následujícím vzorcem Fe56Co7Zr10Mo5W2 B15. Byly aplikovány dvě licí metody: (i) konvenční lití do měděné kokily v indukční peci a (ii) odlití v obloukové peci. V prvním případě byl průměr ingotu 1 mm a ve druhém byla použita speciální dvoudílná kokila se vstupními otvory o průměrech 3 a 1 mm, respektive. Mikrostruktura připravených slitin byla studována optickou mikroskopií, SEM (skenovací elektronová mikroskopie) a XRD (rentgenová difrakce).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173410