Počet záznamů: 1

Bottom up effects on bacterioplankton growth and composition during summer-autumn transition in the open NW Mediterranean Sea

 1. 1.
  0326245 - BC-A 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Van Wambeke, F. - Ghiglione, J. F. - Nedoma, Jiří - Mével, G. - Raimbault, P.
  Bottom up effects on bacterioplankton growth and composition during summer-autumn transition in the open NW Mediterranean Sea.
  [Bottom-up regulace růstu a složení bakterioplanktonu v průběhu nástupu podzimu na volném SZ Středozemním moři.]
  Biogeosciences. Roč. 6, č. 4 (2009), s. 705-720 ISSN 1726-4170
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: bacterial community composition * phosphorus limitation * oligotrophic environment
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 3.246, rok: 2009
  www.biogeosciences.net/6/705/2009

  We examined the vertical and temporal dynamics of nutrients, ectoenzymatic activities under late summer-fall transition period (September-October 2004) in NW Mediterranean Sea in relation to temporal change in factors limiting bacterial production. Switch from more than one limitation (PN) to P-only limitation of bacterial production was observed during the month as detected by enrichment bioassays. Two communities (5 and 80 m) reacted rapidly (24 h) to changes in nutrient concentrations by drastic modification of total and active population assemblages resulting in changes in activity.

  V období září-říjen 2004 jsme studovali v SZ Středozemním moři vertikální a časové změny koncetrací živin a ektoenzymatických aktivit v závislosti na časových změnách faktorů limitujících bakteriální produkci. V pokusech s přídavky živin jsme v průběhu jednoho měsíce zaznamenali změnu z kombinované NP limitace na čistou P limitaci. Bakteriální komunity v hloubkách 5 a 80 m reagovaly na změny v koncentracích živin výraznými změnami ve složení a ve složení aktivní frakce, které vyústily ve změny activity.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173404