Počet záznamů: 1  

Method of moments for the continuous transition between the Brillouin-Wigner-type and Rayleigh-Schroumldinger-type multireference coupled cluster theories

 1. 1. 0326231 - UFCH-W 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Pittner, Jiří - Piecuch, P.
  Method of moments for the continuous transition between the Brillouin-Wigner-type and Rayleigh-Schroumldinger-type multireference coupled cluster theories.
  [Metoda momentu pro spojity prechod mezi MRCC metodami Brillouin-Wignerova a Rayleigh-Schroedingerova typu.]
  Molecular Physics. Roč. 107, 8-12 (2009), s. 1209-1221 ISSN 0026-8976
  Grant CEP: GA ČR GA203/07/0070; GA AV ČR 1ET400400413; GA AV ČR KSK4040110
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: multireference coupled cluster theory * method of moments of coupled cluster equations * state-universal multireference coupled cluster approach
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.634, rok: 2009

  We apply the method of moments to the multireference (MR) coupled cluster (CC) formalism representing the continuous transition between the Brillouin-Wigner-type and Rayleigh-Schroumldinger-type theories based on the Jeziorski-Monkhorst wave function ansatz and derive the formula for the noniterative energy corrections to the corresponding MRCC energies that recover the exact, full configuration interaction energies in the general model space case, including complete and incomplete model spaces. We also extend the relationship between the generalised moments of the state-universal (SU) MRCC equations within the Jeziorski-Monkhorst and Kucharski-Bartlett formulations of the SUMRCC theory to the general model space case. Finally, we argue that in the complete model space case, the relationship between moments of the SUMRCC equations corresponding to the Jeziorski-Monkhorst and Kucharski-Bartlett formulations of the SUMRCC theory, derived in this work...

  Aplikujeme metodu momentu na multireferenční coupled cluster formalismus reprezentující spojitý přechod mezi CC metodami Brillouin-Wignerova a Rayleigh-Schroedingerova typu založenými na Jeziorskiho-Monkhorstově tvaru vlnové funkce a odvozujeme vzorec pro neiterativní korekci MRCC energie, která je schopna vyčíslit přesnou energii úplně konfigurační interakce v případě obecného modelového prostoru (zahrnujícího úplné i neúplné prostory). Rovněž rozšiřujeme vztahy mezi zobecněnými momenty stavově-univerzálních MRCC rovnic pro Jeziorski-Monkhorstovu a Kucharski-Bartlettovu formulaci SUMRCC teorie pro obecný modelový prostor. Nakonec ukazujeme, že v úplném modelovém prostoru tyto vztahy implikují ekvivalenci těchto dvou formulací MRCC, pokud jsou v Kucharski-Bartlettově formulaci ponechány disconnected linked členy, a verifikujeme toto tvrzení i numericky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173395