Počet záznamů: 1

Amorphous Aluminum Hydroxide Control on Sulfate and Phosphate in Sediment-Solution Systems

 1. 1.
  0326225 - GLU-S 2013 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Navrátil, T. - Rohovec, Jan - Amirbahman, A. - Norton, S. A. - Fernandez, I. J.
  Amorphous Aluminum Hydroxide Control on Sulfate and Phosphate in Sediment-Solution Systems.
  [Amorfní hydroxid hliníku reguluje sulfáty a fosfáty v systému sediment-roztok.]
  Water, Air and Soil Pollution. Roč. 201, 1-4 (2009), s. 87-98 ISSN 0049-6979
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: adsorption * oligotrophy * Al precipitates * anions * acidification * alkalization
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  Impakt faktor: 1.676, rok: 2009

  We experimentally determined the adsorption characteristics of natural, freshly precipitated Al(OH)3 for SO4 and PO4. The fresh Al precipitate occurred in stream sediment of Jachymov Stream (Czech Republic). The Al-rich sediment strongly adsorbed added PO4 prior to acidification experiment; this sorbed PO4 was released only after substantial dissolution of the sediment, at pH 3.67. Sorption of P by Al(OH)3 appears to be an important control on dissolved PO4 concentration in surface waters, unless there is a large excess of PO4. Acidification of the sediment-solution system caused protonation of the sediment surface, thereby increasing the adsorption capacity for SO4. Maximum SO4 adsorption occurred at pH 4.2, below which dissolution of the sediment offset the increasing anion adsorption capacity, and formation of AISO4 + inhibited the increasing SO4 adsorption capacity. This research demonstrates that there are important pH thresholds for anion adsorption in freshwaters

  V práci byly experimentálně stanoveny adsorpční vlastnosti přírodního, čerstvě vysráženého Al(OH)3 vzhledem k aniontům SO4 a PO4. Sediment bohatý Al silně adsorboval anionty PO4 jiz pred zapoštím experimentální acidifikace. Sorbovaný PO4 se ze sedimentu uvolnil až po rozpuštění podstatné části sedimentu (adsorbentu) pri pH  menším než 3.67. Sorpce P na Al(OH)3 tedy je důležitým procesem, který reguluje koncentrace rozpuštěného PO4 v povrchových vodách. pokud není PO4 přítomen ve velkém nadbytku. Acidifkace systému sediment-roztok způsobuje protonizaci povrchu sedimentu a zvýšení aniontové adsropční kapacity pro SO4. K maximální adsorpci došlo při pH 4,2 a při nižších hodnotách rozpouštění sedimentu převažuje vzrůstající adsorpční kapacitu sediemntu pro SO4.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173389