Počet záznamů: 1

Smlouvy o vzájemném plnění podle insolvenčního zákona (§ 253InsZ)

 1. 1.
  0326217 - USP-I 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Havel, Bohumil
  Smlouvy o vzájemném plnění podle insolvenčního zákona (§ 253InsZ).
  [Contracts for the mutual performance in accordance with Insolvency Act (Section 253 of Insolvency Act).]
  Obchodněprávní revue. Roč. 1, č. 6 (2009), s. 155-159 ISSN 1803-6554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: insolvency law * contract law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Článek se zabývá podstatou smluv o vzájemném plnění, vztahem českého práva ke koncepci smluv a problémem postupu uplatnění pohledávky z náhrady škody podle §253 odst. 4 InsZ.

  The article deals with the essence of contracts for the mutual performance, with the relationship of Czech law to the conception of contracts and with the problem of the procedure applied for assertion of claims to damages in accordance with s. 253(4) of Insolvency Act.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173384