Počet záznamů: 1  

On the photo-induced shift of the optical gap in amorphous Ge6As43S35Se16 film

 1. 1. 0326198 - UMCH-V 2010 RIV RO eng J - Článek v odborném periodiku
  Kincl, Miloslav - Tasseva, J. - Petkov, K. - Knotek, P. - Tichý, Ladislav
  On the photo-induced shift of the optical gap in amorphous Ge6As43S35Se16 film.
  [K foto-indukovanému posunu hodnoty optické šířky pásu zakázaných energií u amorfního filmu Ge6As43S35Se16.]
  Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. Roč. 11, č. 4 (2009), s. 395-398 ISSN 1454-4164
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: amorphous chalcogenide film
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 0.433, rok: 2009

  In virgin Ge6As43S35Se16 amorphous film we observed an absence of phot-induced optical gap shift induced by white light illumination. We found red shift of the optical gap induced by illunination with over-gap photons and blue shift by illumination of the darkened state of the film with sub-gap photons. It is supposed that simultaneous action of over and sub-gap photons, present in white light, result in observed photo-insensitivity of this film for white light.

  U panenského amorfního filmu Ge6As43S35Se16 jsme při expozici bílým světlem nepozorovali foto-indukovaný posun optického gapu. Našli jsme červený posun optického gapu vyvolaný expozicí nad-gapovými fotony a modrý posun při foto-expozici ztmaveného stavu filmu pod-gapovými fotony. Předpokládáme, že současné působení nad- a pod-gapových fotonů, přítomných v bílém světle, má za následek pozorovanou foto-necitlivost tohoto filmu, pokud jde o bílé světlo.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005254