Počet záznamů: 1  

Dilute solutions and phase behavior of polydisperse A-b-(A-co-B) diblock copolymers

 1. 1. 0326153 - UMCH-V 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Gromadzki, Daniel - Lokaj, Jan - Šlouf, Miroslav - Štěpánek, Petr
  Dilute solutions and phase behavior of polydisperse A-b-(A-co-B) diblock copolymers.
  [Zředěné roztoky a fázové chování polydispersních blokových kopolymerů A-b-(A-co-B).]
  Polymer. Roč. 50, č. 11 (2009), s. 2451-2459 ISSN 0032-3861
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: diblock copolymer * dilute solution properties * microphase separation
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 3.573, rok: 2009

  The effect of polydispersity on dilute solution properties and microphase separation of polydisperse high-molecular-weight (M-w > 10(5) g Mol(-1)) polystyrene-block-poly(styrene-co-acrylonitrile) diblock copolymers, PS-block-P(S-co-AN), was studied in this work. For experiments, a series of diblock copolymers with variable weight fractions of acrylonitrile units (WAN = 0.08-0.29) and length of block P(S-co-AN) was synthesized using nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) technique, namely, by chain extension of nitroxide-terminated polystyrene (PS-TEMPO). It was demonstrated by means of SAXS and TEM that a transition from a lamellar (LAM) to irregular face-centered-cubic (FCC) morphology occurred with increasing volume fraction of P(S-co-AN) block.

  V této práci byl studován vliv polydispersity na vlastnosti zředěných roztoků a mikrofázová separace vysokomolekulárních (Mw > 10(5) g Mol(-1)) diblokových kopolymerů polystyren-blok-poly(styren-co-acrylonitril), PS-block-P(S-co-AN). S využitím techniky nitroxidové radikálové polymerizace, a sice prodlužováním řetězců polystyrenu terminovaného nitroxidem (PS-TEMPO), byla pro experimenty připravena řada diblokových kopolymerů obsahujících různé hmotnostní frakce akrylonitrilových jednotek (WAN = 0.08-0.29) a délky bloků P(S-co-AN). Metodami SAXS a TEM bylo ukázano, že se při růstu objemové frakce bloku P(S-co-AN) objevuje přechod z lamelární (LAM) na nepravidelnou čelně-centrovanou kubickou (FCC) morfologii.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005248