Počet záznamů: 1  

Flexibilní pracovní režimy jako nástroj kombinace pracovního a rodinného života

 1. 1. 0326135 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Formánková, Lenka - Křížková, Alena
  Flexibilní pracovní režimy jako nástroj kombinace pracovního a rodinného života.
  [Flexible working arrangements as the work –life balance tools.]
  Fórum sociální politiky. Roč. 3, č. 2 (2009), s. 14-19 ISSN 1802-5854
  Grant CEP: GA ČR GA403/05/2474; GA AV ČR IAA700280804
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: work-life balance * flexible working arrangements * corporate social responsibility
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  V tomto článku si klademe otázky, do jaké míry flexibilní pracovní úvazky usnadňují kombinaci závazků péče o děti a placeného zaměstnání a jaké jsou důsledky využívání těchto úvazků ve firemním prostředí. Na případové studii větší potravinářské společnosti demonstrujeme individuální zkušenosti matek závislých dětí s flexibilními pracovními úvazky. Při analýze polostrukturovaných rozhovorů se zaměřujeme na postavení těchto žen v rámci firemní struktury. Z rozhovorů je patrné, že se dostávají, oproti ostatním zaměstnancům/kyním do marginalizované pozice. To souvisí s tlakem na vysoký pracovní výkon a dlouhé hodiny strávené na pracovišti, což je požadavek akceptovatelný hlavně pro ty bez závazků. Některá zjištění výzkumu ukazují také na nedostatky v legislativní ochraně zaměstnanců/kyň pracujících v alternativním pracovním režimu.

  In this article we analyze to which extend the flexible working-time arrangements help to combine the caring and working responsibilities and what the consequences of the use of such arrangements in the corporate environment. The case study describes the individual experiences of mothers with dependent children with the flexible working arrangements in one international food company. On the sample of semi structured interweaves, we demonstrate the status of these women within the corporate structure. It is apparent from the data, that they are, compared to other employees in the marginalized position. This is due to the pressure for high performance and long hours spent at work, which is acceptable especially for those with no personal and caring duties. Overall the research findings address the gaps in legislative protection of workers in alternative working arrangements.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173340