Počet záznamů: 1

Size Effect in Chemical Reactions in Nanoparticles

 1. 1.
  0326128 - UCHP-M 2010 RIV SG eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Levdansky, V.V. - Smolík, Jiří - Moravec, Pavel
  Size Effect in Chemical Reactions in Nanoparticles.
  [Velikostní efekt v chemických reakcích v nanočásticích.]
  Proceedings. Singapore: World Scientific Publishing, 2009 - (Borisenko, V.; Gaponenko, S.; Gurin, V.), s. 442-445. ISBN 978-981-4280-35-8.
  [International Conference Nanomeeting - 2009. Minsk (BY), 26.05.2009-29.05.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA104/07/1093; GA AV ČR(CZ) IAA400720804
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: nanoscale particles * chemical reactions * oxidation
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  The influence of the particle size on chemical reactions in nanoscale particles is studied theoretically. The dependence of the rate on chemical reaction on the particle size is considered by the example of silicon nanoparticle oxidation.

  Vliv velikosti částic na chemické reakce v nanočásticích je studován teoreticky. Závislost rychlosti chemické reakce na velikosti částic je posuzována na příkladu oxidace nanočástice křemíku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173336