Počet záznamů: 1  

Anatomy of Bond Formation: Insights from the Analysis of Domain-Averaged Fermi Holes in Momentum Space

 1. 1. 0326122 - UCHP-M 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Cooper, D.L. - Ponec, Robert
  Anatomy of Bond Formation: Insights from the Analysis of Domain-Averaged Fermi Holes in Momentum Space.
  [Anatomie vzniku vazby z pohledu analýzy doménově průměrovaných Fermiho děr v impulsovém prostoru.]
  International Journal of Quantum Chemistry. Roč. 109, č. 11 (2009), s. 2383-2392 ISSN 0020-7608
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4072403
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: momentum space * domain averaged fermi holes * bond formation
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.315, rok: 2009

  Alongside conventional domain-averaged Fermi hole (DAFH) analysis in position space, we examine an alternative representation in momentum space. As examples we consider the processes of splitting the chemical bonds in the simple diatomic molecules H2, N2 and LiH, as representatives of non-polar single, non-polar multiple, and polar bonding. We believe that the additional information provided by the complementary description in momentum space contributes to a better understanding of the phenomenon of chemical bonding.

  Tradiční popis pomocí analýzy doménově průměrovaných Fermiho děr je v praci doplněn o alternativní pohled na dissociaci chemických vazeb v impulsovém prostoru. Uvedený přístup byl aplikován na jednoduché dvouatomové molekuly H2, N2 a LiH představující případy nepolarní jednoduché, nepolarní násobné a polární vazby.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173331