Počet záznamů: 1  

A theoretical study of the BO2+ dication

 1. 1. 0326118 - UFCH-W 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Fišer, J. - Polák, Rudolf
  A theoretical study of the BO2+ dication.
  [Teoretická studie dikationtu BO2+.]
  Chemical Physics Letters. Roč. 471, 4-6 (2009), s. 198-201 ISSN 0009-2614
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET400400410; GA AV ČR IAA400400504
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: configuration-integration calculations * spectrum * boron * spectroscopy * stability
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.291, rok: 2009

  Potential energy curves for twelve low-lying electronic states of the BO2+ dication have been calculated using internally contracted multireference MRCI, MRCI+Q and ACPF methods and the coupled-cluster RCCSD(T) approach. Spectroscopic constants and transition energies of BO2+ have been determined and the double ionization energy of BO has been estimated. The spin-orbit induced predissociation from the lowest vibrational levels of the electronic ground state of BO2+ has been predicted to be the most efficient decay route of the dication.

  Byly vypočteny potenciální křivky dvanácti nízko ležících eletronických stavů dikationtu BO2+ pomocí metod vnitřně kontrahované multireferenční MRCI, MRCI+Q, ACPF a přístupu vázaných klastrů RCCSD(T). Byly určeny spektroskopické konstanty a energie přechodu iontu BO2+, a stanovena energie dvojnásobné ionizace BO. Predisociace indukovaná vazbou spin-orbit z nejnižších vibračních hladin elektronicky základního stavu BO2+ byla předpovězena jako nejúčinnější způsob rozpadu dikationtu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005247