Počet záznamů: 1  

Cryogenic cave carbonates from the Cold Wind Cave, Nízke Tatry Mountains, Slovakia: Extending the age range of cryogenic cave carbonate formation to the Saalian

 1. 1. 0326034 - GLU-S 2009 RIV IT eng J - Článek v odborném periodiku
  Žák, Karel - Hercman, H. - Orvošová, M. - Jačková, I.
  Cryogenic cave carbonates from the Cold Wind Cave, Nízke Tatry Mountains, Slovakia: Extending the age range of cryogenic cave carbonate formation to the Saalian.
  [Kryogenní jeskynní karbonáty z Jaskyně studeného vetra, Nízke Tatry, Slovensko: rozšíření období tvorby kryogenních jeskynních karbonátů do sálského glaciálu.]
  International Journal of Speleology. Roč. 38, č. 2 (2009), s. 139-152 ISSN 0392-6672
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: cryogenic cave carbonate * U-series dating * carbon and oxygen stable isotopes * Western Carpathians * Nízké Tatry Mts.
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 0.900, rok: 2009
  http://www.ijs.speleo.it/pdf/71.589.38(2)_Zak.et.al.pdf

  Cold Wind Cave and Dead Bats Cave represent togehter a unique cave system with polyphase formation, located at high elevation in Nízke Tatry Mounains, Slovakia. The paper reviews evolution of the caves and describes cryogenic cave carbonates discovered in the Cold Wind Cave. Cryogenic cave carbonated were formed here during freezing of karst waters in Saalian and Weichselian glacils.

  Jaskyňa studeného vetra a Jaskyňa mŕtvych netopierov dohromady tvoří unikátní jeskynní systém s polyfázovým vznikem, který se nachází ve vysoké nadmořské výšce v Nízkých Tatrách na Slovensku. Článek shrnuje vývoj jeskyní a popisuje kryogenní jeskynní karbonáty nalezené v Jaskyni studeného vetra. Vytvořily se zde při mrznutí krasových vod během sálského a viselského glaciálu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173270