Počet záznamů: 1  

Kinetic electron emission from metal surfaces by slow Naˇions

 1. 1. 0325999 - URE-Y 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Šroubek, Filip - Ricci, P. - Sindona, A. - Pissara, M. - Comisso, M.
  Kinetic electron emission from metal surfaces by slow Naˇions.
  [Kinetická elektromagnetická emise z povrchu kovu při dopadu Naˇions.]
  Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B. Roč. 267, 8/9 (2009), s. 1721-1724 ISSN 0168-583X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20670512
  Klíčová slova: metal surfaces * ion bombardment * electron emission
  Kód oboru RIV: JB - Senzory, čidla, měření a regulace
  Impakt faktor: 1.156, rok: 2009

  In this paper the kinetic electron emission spectra from Al and from Au bombarded by Na ions are compared.The spectra from Al are due to Auger electrons from excited Al ions and due to electrons emitted from the valence band of Al, whereas in the case of Au the electrons are emitted only from the Au valence band. The comparison of the spectra helps to clarify several aspects of hitherto not fully understood kinetic electron emission from solids.

  Práce je věnována srovnání kinetické elektronové emise z povrchu Al a z povrchu Au bombardovaných pomalými ionty Na. V případě Al energetické spectrum elektronů je superposice Auger spekter z emitovaných Al iontů a spektra excitovaných elektronů z vodivostního pásu Al ,v případě Au jsou detekovány pouze elektrony z vodivostního pásu Au. Srovnání spekter vede k dalšímu rozšíření poznání mechanismu dosud nevyjasněné elektronové emise z valenčních pásů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173248