Počet záznamů: 1

The effect of cellular organic matter produced by cyanobacteria Microcystis aeruginosa on water purification

 1. 1.
  0325951 - UH-J 2010 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Pivokonský, Martin - Pivokonská, Lenka - Bäumeltová, Jitka - Bubáková, Petra
  The effect of cellular organic matter produced by cyanobacteria Microcystis aeruginosa on water purification.
  [Vliv buněčných organických látek produkovaných sinicí Microcystis aeruginosa na upravu vody.]
  Journal of Hydrology and Hydromechanics. Roč. 57, č. 2 (2009), s. 121-129 ISSN 0042-790X
  Grant CEP: GA ČR GA103/07/0295
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: AOM (Algal Organic Matter) * COM (Cellular Organic Matter) * Destabilisation * Aggregation * Reaction conditions * Water treatment
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Impakt faktor: 1.000, rok: 2009
  http://versita.metapress.com/content/808770041t311071/fulltext.pdf http://versita.metapress.com/content/808770041t311071/fulltext.pdf

  The aim of this paper is to investigate the influence of COM (Cellular Organic Matter) produced by Microcystis aeruginosa on the process of water purification by destabilisation and subsequent aggregation of the impurity particles. The research was carried out with a raw water into which COM was added. The removal efficiency of the most significant components of COM, i.e. polysaccharides and proteins, was investigated. It was found that the removal efficiency of polysaccharides and proteins was dependent on the reaction conditions (pH, type of destabilisation reagent and its dosage). The removal efficiency of COM was relatively low. It was about 46% and 41% using ferric sulphate and aluminium sulphate aggregation, respectively. In comparison to the other organic components of COM, mainly polysaccharides, the proteins are removed with a higher efficiency. The GPC analyses of the residual COM showed that the proteins of higher molecular weight were aggregated with a higher efficiency.

  Příspěvek se zabývá problematikou vlivu COM produkovaných sinicí Microcystis aeruginosa na proces chemické úpravy vody destabilizací a následnou agregací znečišťujících příměsí. Z dosažených výsledků je patrné, že odstranitelnost COM je závislá na jejich složení ale i koncentraci v surové vodě, dále pak také na typu a dávce destabilizačního činidla. Účinnost odstranění COM dosahovala při použití síranu železitého hodnot 0,46 a při použití síranu hlinitého dokonce jen 0,41. Dále bylo zjištěno, že s vyšší účinností jsou odstraňovány proteiny ve srovnání s ostatními organickými látkami (polysacharidy). Z HPSEC analýzy zbytkových koncentrací proteinů při jednotlivých dávkách destabilizačních činidel je patrné, že účinně jsou odstraňovány především proteiny s vyšší molekulovou hmotností. Naopak účinnost odstranění polysacharidů je při použití obou destabilizačních činidel velmi nízká 0,14-0,22.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005237
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Pivokonsky, The effect of cellular organic matter produced by cyanobacteria Microcystis aeruginosa on water purification.pdf0296.3 KBVydavatelský postprintpovolen