Počet záznamů: 1  

Proces vysokorychlostního čiření - moderní technologie úpravy vody

 1. 1. 0325910 - UH-J 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pivokonský, Martin - Polášek, Pavel - Knesl, Bohuslav
  Proces vysokorychlostního čiření - moderní technologie úpravy vody.
  [High rate clarification – modern technology of water treatment.]
  Chemagazín. Roč. 18, č. 2 (2009), s. 8-10 ISSN 1210-7409
  Grant CEP: GA ČR GA103/07/1016
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: agitation * aggregation * high rate clarification * velocity gradient * water treatment
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  Tvorba separovatelných agregátů je podporována mechanickým nebo hydraulickým mícháním. Význam hydrodynamických podmínek, při kterých dochází k tvorbě agregátu, tj. vliv intenzity, charakterizované středním rychlostním gradientem , dobou míchání T a rozložením rychlostního pole v míchaném objemu vody, není zcela ujasněn. Proto ani přístup projektantů k navrhování flokulačních zařízení není jednotný. Pevně zakořeněn je názor, a to jak mezi projektanty, tak i mezi provozovateli, že rychle sedimentující jsou jen velké vločky, které vznikají jen při nízké (G < 50 s-1), případně postupně klesající (G = 50 - 5 s-1) intenzitě míchání. Tento mýtus byl vyvrácen provozními výsledky s HR čiřičem (v = 25 m.h-1), pracujícím na principu vysokorychlostního čiření (High Rate Clarification – HRC – Technology), ve kterém flokulační proces probíhá při vysoké intenzitě míchání (G = cca 330 s-1).

  Separable aggregates formation is sustained by mechanical or hydrulic agitation. The significance of hydrodynamic conditions whereat aggregate formation occurs (i.e. influence of agitation, characterized by the mean velocity gradient G, duration of agitation T and velocity field distribution in agitated volume) is not entirely explained yet. That's why the attitude of designers towards projecting of flocculation devices is not unified either. Amongst both designers and waterworks operators, there is the embedded opinion that only large flocs which are formed at low agitation intensity (G < 50 s-1) or at gradually decreasing agitation intensity (tapered flocculation, G = 50 - 5 s-1) can settle quickly. thys myth was disproved by operating results with HR clarifier (v = 25 m.h-1) which works on the principle of High Rate Clarification (HRC)Technology where the flocculation process runs at high intensity agitation (G = cca 330 s-1).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173185