Počet záznamů: 1  

SYSTEMATIC INVESTIGATIONS OF SYNTHETIC JETS FAR FIELD

 1. 1. 0325764 - UT-L 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Tesař, Václav - Kordík, Jozef
  SYSTEMATIC INVESTIGATIONS OF SYNTHETIC JETS FAR FIELD.
  [Systematické vyšetřování vzdáleného rychlostního pole syntetizovaných proudů.]
  23nd Symposium on Anemometry. Prague: Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., 2009 - (Chára, Z.; Klaboch, L.), s. 99-109. ISBN 978-80-87117-06-4.
  [Symposium on Anemometry /23./. Holany -Litice (CZ), 02.06.2009-03.06.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/07/1499; GA AV ČR IAA200760705
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: synthetic jet * similarity solution * turbulence
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  Paper presents results evaluated from anemometric data on a large number of synthetic jets. The results are based on a one-equation turbulence model solution of time-mean synthetic jets. This solution follows the classical concept of similarity transformation, but depends on a parameter the value of which varies along the jet axis. This is idea has been there before, but the scarcity of so far available experimental data made the previous attempt unreliable. This is now improved by the large number of new data that correct some previous coclusions.

  Příspěvek shrnuje výsledky vyhodnocené z anemometrických dat získaných vyšetřováním velkého počtu syntetizovaných proudů. Zpracování je založeno na řešení proudu s jednorovnicovým modelem turbulence. V podstatě sleduje klasický přístup založený na podobnostní transformaci, závisí však na parametru jehož hodnota se mění podél osy proudu. Tato myšlenka byla již publikována, ale dosavadní nedostatek experimentálních dat způsoboval, že přístup byl nespolehlivý. To je nyní odstraněno získaným velkým počtem dat, který koriguje některé dosavadní závěry.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173070