Počet záznamů: 1

Breaking ground in cross-cultural research on the fear of being laughted at (gelotophobia): A multi-national study involving 73 countries

 1. 1.
  0325757 - PSU-E 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Proyer, R.T. - Ruch, W. - Ali, N.S. - Al-Olimat, H. S. - Amemiya, T. - Adal, T.A. - Ansari, S. A. - Arhar, Š. - Asem, G. - Baudin, N. - Bawab, S. - Bergen, D. - Brdar, I. - Brites, R. - Brunner-Sciarra, M. - Carrell, A. - Dios, H.C. - Celik, M. - Ceschi, G. - Chang, K. - Cheryomukhin, A. - Chik, M.P.Y. - Chlopicki, W. - Cranney, J. - Dahourou, D. - Doosje, S. - Dore, M. - El-Arousy, N. - Ficková, E. - Führ, M. - Gallivan, J. - Geling, H. - Germikova, L. - Goh, A. - Gonzáles, R.D. - Ho, S.K. - Hřebíčková, Martina - Jaime, B. - Hertzberg Kaare, B. - Kamble, S. - Kazarian, S. - Kerkkänen, P. - Klementová, M. - Kobozeva, I.M. - Kovjanic, S. - Kumaraswamy, N. - Lampert, M. - Liao, Ch. - Levesque, M. - Loizou, L. - Loving, R.D. - Lyttle, J. - Machline, V.C. - McGoldrick, S. - McRorie, M. - Min, L. - Mottus, R. - Munyae, M. - Navia, C.E. - Nkhalamba, M. - Pedrini, P.P. - Petkova, M. - Platt, T. - Popa, D-E. - Radomska, A. - Rashid, T. - Rawlings, D. - Rubio, V.J. - Samson, A.C. - Sarid, O. - Shams, S. - Sisokohm, S. - Smári, J. - Sneddon, I. - Snikhovska, I. - Stephanenko, E.A. - Stokenberga, L. - Stuer, B. - Tanoto, Y.S.R. - Tapia, L. - Taylor, J. - Thibault, P. - Thompson, A. - Thőrn, H. - Toyota, H. - Ujlaky, J. - Vanno, V. - van der Westhuizen, B. - Wijayathilake, D. - Wong, P.S.O. - Wycoff, E.B. - Yeun, E.J.
  Breaking ground in cross-cultural research on the fear of being laughted at (gelotophobia): A multi-national study involving 73 countries.
  [Průkopnický mezikulturní výzkumu strachu ze zesměšnění (gelotofobie): Mezinárodní národní studie zahrnující 73 zemí.]
  Humor-International Journal of Humor Research. Roč. 22, 1/2 (2009), s. 253-279 ISSN 0933-1719
  Grant CEP: GA ČR GA406/07/1561
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: cross-cultural comparisons * gelotophobia * humor * multi-national study
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.771, rok: 2009

  The current study examines whether the fear of being laughed at (gelotophobia) can be assessed reliably and validly by means of a self-report instrument in different countries of the world. All items of the GELOPH were translated to the local language of the collaborator (42 languages in total). In total, 22,610 participants in 93 samples from 73 countries completed the GELOPH. Across all samples the reliability of the 15-item questionnaire was high (mean alpha of .85) and in all samples the scales appeared to be unidimensional. The endorsement rates for the items ranged from 1.31% through 80.00% to a single item. Variations in the mean scores of the items were more strongly related to the culture in a country and not to the language in which the data were collected. This was also supported by a multidimensional scaling analysis with standardized mean scores of the items from the GELOPH 15. This analysis identified two dimensions that further helped explaining the data (i.e., insecure vs. intense avoidant-restrictive and low vs. high suspicious tendencies towards the laughter of others). Furthermore, multiple samples derived from one country tended to be (with a few exceptions) highly similar.

  Studie ověřuje, zda lze strach ze zesměšnění (gelotofobii) v různých zemích světa spolehlivě a validně měřit pomocí sebeposouzení. Položky metody GELOPH byly přeloženy do 42 jazyků. Celkově na položky GELOPH odpovědělo 22610 respondentů v 93 souborech ze 73 zemí. Napříč všemi soubory byla zaznamenána vysoká reliabilita GELOPH - patnácti položkového dotazníku (průměrná hodnota koeficientu alfa 0,85), ve všech souborech jsou škály jednodimenzionální. Souhlas posuzovatelů s jednotlivými položkami se pohyboval od 1,31% až po 80%. Odchylky v průměrných skórech položek souvisely spíše s kulturou dané země než s jazykem, ve kterém byla data získána. Toto zjištění podporují také výsledky multidimenzionálního škálování se standardizovanými průměrnými skóry položek GELOPH 15. Tato analýza identifikovala dvě dimenze, které později pomohly vysvětlit zjištěné údaje (tj. nejistý vs. intenzivně vyhýbavě-restriktivní a vysoké vs. nízké tendence podezřívat druhé ze zesměšňování). Výsledky několika souborů respondentů získané v jedné zemi (s několika výjimkami) jsou velmi podobné.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173065