Počet záznamů: 1

Optimization of magnetic perturbation spectra for the COMPASS tokamak

 1. 1.
  0325695 - UFP-V 2009 RIV AT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Cahyna, Pavel - Pánek, Radomír - Fuchs, Vladimír - Krlín, Ladislav - Bécoulet, M. - Huysmans, G. - Nardon, E.
  Optimization of magnetic perturbation spectra for the COMPASS tokamak.
  [Optimalizace spektra magnetických perturbací pro tokamak COMPASS.]
  Proceedings of the 22nd IAEA Fusion Energy Conference. Vienna: The International Atomic Energy Agency, 2009, TH/P9-7-1-TH/P9-7-8. IAEA. ISBN N.
  [IAEA Fusion Energy Conference/22nd./. Geneva (CH), 13.10.2008-18.10.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: resonant magnetic perturbations * ELM control * magnetic islands * saddle coils * COMPASS tokamak
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://www-naweb.iaea.org/napc/physics/FEC/FEC2008/html/node511.htm

  The COMPASS tokamak, recently transferred from UKAEA Culham to IPP Prague, is equipped with a set of saddle coils for producing controlled resonant magnetic perturbations (RMPs). In the future experimental programme of COMPASS we plan to focus on studies of RMPs, especially in view of their application as an ELM control mechanism and their planned use in ITER. In the present contribution we describe the preparatory calculations for the planned experiments. We computed the spectra of perturbations for several different equilibra predicted by MHD simulations and determined the positions and sizes of the resulting islands. It is shown how the saddle coils of COMPASS can be adapted to our equilibria to obtain good island overlap at the edge, which is believed to be a key component in the ELM mitigation effect. Impact of the nonlinear plasma response on the perturbation field is discussed, using results of a cylindrical reduced MHD code.

  Tokamak COMPASS, nedávno přenesený z UKAEA Culham do ÚFP AV, je vybaven sadou sedlových cívek pro vytváření rezonantních magnetických perturbací (RMP). V budoucím experimentálním programu COMPASSu se plánujeme soustředit na studie RMP, zejména vzhledem k jejich využití jako mechanismu kontroly ELMů (edge localized modes) a jejich plánovanému použití v ITERu. V tomto příspěvku popisujeme přípravné výpočty pro plánované experimenty. Spočítali jsme spektra perturbací pro různé magnetické rovnováhy předpovězené MHD simulacemi a určili jsme polohy a rozměry výsledných magnetických ostrovů. Je ukázáno jak mohou být sedlové cívky na COMPASSu přizpůsobeny na naše rovnováhy za účelem dosažení dostatečného překryvu ostrovů na okraji, což je pokládáno za klíčovou součást efektu zmírnění ELMů. Dopad nelineární odpovědi plazmatu na poruchové pole je diskutován s použitím výsledků cylindrického kódu v modelu redukované MHD.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005227