Počet záznamů: 1  

Serological examination of songbirds (Passeriformes) for mosquito-borne viruses Sindbis, Ťahyňa, and Batai in a South Moravian Wetland (Czech Republic)

 1. 1. 0325635 - UBO-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Juřicová, Zina - Hubálek, Zdeněk - Halouzka, Jiří - Šikutová, Silvie
  Serological examination of songbirds (Passeriformes) for mosquito-borne viruses Sindbis, Ťahyňa, and Batai in a South Moravian Wetland (Czech Republic).
  [Sérologické vyšetření pěvců (Passeriformes) na komáry přenášené viry Sindbis, Ťahyňa a Batai v mokřadech jižní Moravy.]
  Vector-Borne and Zoonotic Diseases. Roč. 9, č. 3 (2009), s. 295-299 ISSN 1530-3667
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600930611
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: Alphavirus * Bunyavirus * Orthobunyavirus * mosquitoes * Moravia * Wetland birds
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 2.607, rok: 2009

  A total of 178 birds of 14 species of 7 families of wild Passeriformes sampled in a freshwater reedswamp habitat in souhern Moravia, 15-23 July 2006 were examined for haemagglutination-inhibiting (HI) antibody against Alphavirus Sindbis (SINV), and bunyaviruses Ťahyňa (TAHV) and Batai (BATV). HI antibody was detected to all viruses at different frequency: SINV 0.7%, TAHV 14.0% and BATV 6.8%. The survey indicates the activity of mosquito-borne viruses TAHV and BATV in natural focus while a considerable decrease of SINV activity in the area.

  V hemaglutinačně – inhibičním testu bylo vyšetřeno celkem 178 ptáků (14 druhů, 7 čeledí pěvců – Passeriformes) na protilátky proti viru Sindbis (SINV, Alphavirus), a virům Ťahyňa a Batai (TAHV, BATV, Bunyavirus). Ptáci byli odchyceni v rákosinách mokřadního biotopu na jižní Moravě v roce 2006. Protilátky proti všem vyšetřovaným virům byly detekovány v různé frekvenci: SINV 0.7%, TAHV 14.0% and BATV 6.8%. Přehled ukázal zvýšenou aktivitu komáry přenášených virů TAHV a BATV ve srovnání s aktivitou SINV ve sledované oblasti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172981