Počet záznamů: 1  

ELM control by resonant magnetic perturbations on JET and MAST

 1. 1. 0325632 - UFP-V 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Nardon, E. - Kirk, A. - Ben Ayed, N. - Bécoulet, M. - Cahyna, Pavel - Evans, T.E. - Huysmans, G. - Koslowski, H.R. - Liang, Y. - Saarelma, S. - Thomas, P.R. - JET EFDA, Contributors.
  ELM control by resonant magnetic perturbations on JET and MAST.
  [Kontrola ELMů rezonantními magnetickými perturbacemi na JETu a MASTu.]
  Journal of Nuclear Materials. 390-391, - (2009), s. 773-776 ISSN 0022-3115.
  [International Conference on Plasma-Surface Interactions in Controlled Fusion Device/18th./. Toledo, Castilla-La Mancha, 26.05.2008-30.05.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: tokamaks * ELM control * resonant magnetic perturbations * Chirikov criterion
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 1.933, rok: 2009
  http://dx.doi.org/10.1016/j.jnucmat.2009.01.205

  In both JET and MAST, the Error Field Correction Coils (EFCCs) have been used recently in order to attempt to control Type I Edge Localised Modes (ELMs), which represent a major threat to the lifetime of plasma facing components in ITER. Using vacuum magnetic modelling it is suggested that the ELM mitigation observed at JET could be related to the stochastization of the magnetic field at the edge. Indeed, the onset of ELM mitigation is found to be correlated with a certain level of the Chirikov parameter profile. Initial MAST results are presented which show an effect of EFCCs on the ELMs, again compatible with edge stochastization according to the modelling. New coils dedicated to ELM control are ready for use on MAST this year and are presented here briefly.

  Na JETu a MASTu jsou nyní cívky pro korekci chybových polí používány s cílem zkusit kontrolovat okrajové mody (ELMy) typu I, které představují zásadní hrozbu pro komponenty v kontaktu s plazmatem na ITERu. S použitím vakuového magnetického modelování je navržena hypotéza, že zmírnění ELMů pozorované na JETu by mohlo souviset se stochastizací magnetického pole na okraji plazmatu. Je zde doloženo, že zmírnění ELMů je korelováno s dosažením určité hodnoty profilu Čirikovova parametru. Jsou ukázány počáteční výsledky z MASTu které ukazují dopad cívek na ELMy, opět v souladu s modelem stochastizace okraje. Nové cívky určené na kontrolu ELMů na MASTu jsou tento rok připraveny k použití a jsou zde stručně popsány.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172978