Počet záznamů: 1

Aktéři života

 1. 1.
  0325609 - PSU-E 2009 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Blatný, Marek - Zábrodská, Kateřina - Jelínek, Martin
  Aktéři života.
  [Actors of life.]
  Sociálne procesy a osobnosť 2008. Zborník z konferencie.. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2009 - (Golecká, L.; Gurňáková, J.; Ruisel, I.), s. 674-681. ISBN 978-80-88910-26-8.
  [Sociální procesy a osobnost. Stará Lesná (SK), 15.09.2008-17.09.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA406/06/1408
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: autonomy * middle adulthood
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Studie se zabývá tématem osobní autonomie ve střední dospělosti. K analýze byly využity rozhovory s účastníky Brněnské longitudinální studie celoživotního vývoje člověka (83 osob ve věku 38 – 44 let, 35 mužů a 48 žen). Hlavní otázka zněla: kdo je aktérem vyprávěného příběhu? Identifikace aktérů života byla provedena na základě kvalitativní analýzy všech 83 volně vyprávěných životních příběhů. Jsou jimi: já, osud, povaha života, povaha světa, zamlčený aktér, náhoda/štěstí, vnější okolnosti a druzí lidé. Na takto získaných kategoriích aktérů jsme provedli shlukovou analýzu. Získali jsme tři typy osob, které se liší v míře, do jaké se cítí být aktéry vlastního života nebo svůj život pociťují jako ovlivňovaný vnějšími okolnostmi.

  Study deals with autonomy in middle adulthood. We used interviews with participants of Brno Longitudinal Study on Life-Span Development (83 people in the age of 38-44 years, 35 males, 48 females). The main question was who is an actor of the story? We used qualitative analysis of all 83 free storytelling to identify actors of life. We identified following eight actors: I, destiny, nature of life, nature of world, not expressed actor, luck, external circumstances, and other people. Cluster analyses yielded three types of people who differ in the level of perceived control over their lives (they are actors of their lives vs. they are influenced by external circumstances).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172958