Počet záznamů: 1

Osobnostní koreláty subjektivní (SWB) a psychologické (PWB) pohody

 1. 1.
  0325608 - PSU-E 2009 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Blatný, Marek - Jelínek, Martin - Hřebíčková, Martina
  Osobnostní koreláty subjektivní (SWB) a psychologické (PWB) pohody.
  [Personality correlates of subjective (SWB) and psychological (PWB) well-being.]
  Sociálne procesy a osobnosť 2008. Zborník z konferencie.. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2009 - (Golecká, L.; Gurňáková, J.; Ruisel, I.), s. 299-307. ISBN 978-80-88910-26-8.
  [Sociálne procesy a osobnosť 2008. Stará Lesná (SK), 15.09.2008-17.09.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700250702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: psychosemantics * IAPS * text data analysis
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  V příspěvku se zabýváme diskriminační validitou subjektivní (SWB) a psychologické (PWB) pohody. Diskriminační validitu jsme zkoumali prostřednictvím vztahů SWB a PWB k řadě psychologických proměnných (osobnost, hodnoty, identita). Výzkumu se zúčastnilo 2.300 vysokoškoláků. Výsledky podporují pojetí PWB jako konstruktu založeného ve větší míře na psychologických proměnných, než je tomu u SWB.

  Study deals with discriminant validity of subjective and psychological well-being (SWB, PWB). We examined discriminant validity through relationships of SWB and PWB to various psychological variables (personality, values, identity). Sample consisted of 2.300 university students. Our findings support understanding of PWB as concept based on psychological variables to more degree then SWB.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172957