Počet záznamů: 1  

Phase Synchronization in Human EEG During Audio-Visual Stimulation

 1. 1. 0325583 - UIVT-O 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Teplan, M. - Šušmáková, K. - Paluš, Milan - Vejmelka, Martin
  Phase Synchronization in Human EEG During Audio-Visual Stimulation.
  [Fázová synchronizace v lidském EEG během audiovizuální stimulace.]
  Electromagnetic Biology and Medicine. Roč. 28, - (2009), s. 80-84 ISSN 1536-8378
  Grant ostatní:Bilateral project between Slovak AS and AS CR(CZ-SK) Modern methods for evaluation of electrophysiological signals
  Zdroj financování: V - jiné veřejné zdroje
  Klíčová slova: synchronization * EEG * wavelet * audio-visual stimulation
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 0.729, rok: 2009

  Synchrony of EEG data recorded under influence of audio-visual stimulation (AVS) was investigated using EEG data from 6 healthy volunteers repeatedly exposed to 20 min AVS program. Phase synchronization during AVS significantly increased in comparison to non stimulation conditions in all examined cortex locations.

  Synchronizace EEG signálů pod vlivem audiovizuální stimulace (AVS) byla zkoumána v EEG záznamech 6 zdravých dobrovolníků po 20-minutové expozici programu AVS. Fázová synchronizace během AVS významně vzrostla ve všech sledovaných oblastech mozkové kůry.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172938