Počet záznamů: 1

Česká žena 1860-1914

 1. 1.
  0325567 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Malínská, Jana
  Česká žena 1860-1914.
  [Czech woman 1860-1914.]
  Ženy ve spektru civilizací. (K proměnám postavení žen ve vývoji lidské společnosti). Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009 - (Tomeš, J.), s. 47-52. ISBN 978-80-7419-009-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: gender studies * history * Czech Lands
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Příspěvek se snaží stručnou formou přiblížit vývoj českého ženského hnutí od jeho počátků do roku 1914.

  The contribution attempts to describe briefly major aspects of Czech woman's movement from the beginning up to 1914.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172929