Počet záznamů: 1

Několik poznámek k širším souvislostem tzv. ženské otázky

 1. 1.
  0325566 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Neudorflová, Marie L.
  Několik poznámek k širším souvislostem tzv. ženské otázky.
  [Some comments on so called women´s question.]
  Ženy ve spektru civilizací. (K proměnám postavení žen ve vývoji lidské společnosti). Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009 - (Tomeš, J.), s. 37-46. ISBN 978-80-7419-009-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: history * democracy * gender studies
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Příspěvek argumentuje, že vznik civilizací souvisí do velké míry s potřebou vytvořit funkční společnost na určitých hodnotách, které přispívají k integraci společnosti i k její funkčnosti. Polemizuje s názorem profesora Krejčího, že postavení ženy je indikátorem, zda je možné zavést ve společnosti demokracii či ne.

  The article reasons that the formation of civilizations is connected to great extent with the need to build functional society, based on certain values, which contribute to its integration. The author questions the view of prof. Krejčí that the position of women in society is an indicator if it is possible to introduce democracy or not.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172928