Počet záznamů: 1  

FE MODEL OF FLOW INDUCED VOCAL FOLDS OSCILLATIONS IN INTERACTION WITH ACOUSTIC SPACES OF THE VOCAL TRACT

 1. 1. 0325534 - UT-L 2010 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Švancara, Pavel - Hrůza, V. - Horáček, Jaromír
  FE MODEL OF FLOW INDUCED VOCAL FOLDS OSCILLATIONS IN INTERACTION WITH ACOUSTIC SPACES OF THE VOCAL TRACT.
  [MKP model samobuzeného kmitání hlasivek v interakci s akustickým prostorem vokálního traktu.]
  Proceedings of 3rd Advanced Voice Function Assessment International Workshop. Madrid: EUIT Telecomunicación, 2009, s. 17-20. ISBN 84-95227-64-9.
  [Advanced Voice Function Assessment International Workshop /3./. Madrid (ES), 18.05.2009-20.05.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/08/1155
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: biomechanics of voice * self-excited * vocal folds vibrations * fluid-structure interaction
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  The study presents a 3D finite element (FE) model of self-oscillating human vocal folds in interaction with the airflow coming from the subglottal spaces to simplified spaces of the vocal tract. FE model includes fluid-structure interaction, morphing the fluid mesh according the vocal folds motion, unsteady viscous compressible airflow, airflow separation, large deformations of the vocal fold tissue, vocal folds pretension before phonation and vocal folds contact during thee collisions. Aim of this study is to verify the developed FE model and to improve the stability of the computational algorithm.

  Příspěvek se zabývá 3D konečnoprvkovým (MKP) modelem samobuzených kmitů lidských hlasivek v interakci s proudem vzduchu přicházejícího ze subglotických prostor do zjednodušených prostor vokálního traktu. MKP model zahrnuje interakci proudění se strukturou hlasivek, přizpůsobení fluidní výpočetní sítě pohybu hlasivek, nestacionární proudění viskózní stlačitelné tekutiny, odtržení proudu, velké deformace hlasivkové tkáně, předfonační předpětí hlasivek a kontakt hlasivek během rázů. Cílem příspěvku je ověřit vyvinutý MKP model a zlepšit stabilitu výpočetního algoritmu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172905