Počet záznamů: 1

NUMERICAL SIMULATION OF VIDEOKYMOGRAPHIC IMAGES OF SELF-OSCILLATING VOCAL FOLDS

 1. 1.
  0325533 - UT-L 2010 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Horáček, Jaromír - Švec, J. G. - Šidlof, Petr
  NUMERICAL SIMULATION OF VIDEOKYMOGRAPHIC IMAGES OF SELF-OSCILLATING VOCAL FOLDS.
  [Numerická simulace videokymografických záznamů samobuzených kmitů hlasivek.]
  Proceedings of 3rd Advanced Voice Function Assessment International Workshop. Madrid: EUIT Telecomunicación, 2009, s. 13-16. ISBN 84-95227-64-9.
  [Advanced Voice Function Assessment International Workshop /3./. Madrid (ES), 18.05.2009-20.05.2009]
  Grant CEP: GA MŠk OC09019
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: biomechanics of voice * mathematical modelling * vocal folds vibration
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  The contribution presents numerically simulated videokymographic images using the aeroelastic model of self-oscillating vocal folds. Symmetrical vocal fold oscillations excited by aerodynamic forces resulting from fluid-structure interaction are considered. Animation of the vocal fold vibrations is performed and the Lambert’s emission cosine law is used for computation of radiant light intensity reflected from the visible vocal folds’ surface. The vibrations of the vocal folds are studied for increasing lung pressure at different fundamental frequencies and different prephonatory glottal half-gaps.

  Příspěvek se zabývá numerickou simulací videokymografických záznamů (snímků) s využitím aeroelastického modelu samobuzených kmitů hlasivek. Symetrické kmity hlasivek jsou buzeny aerodynamickými silami vyplývajícími z interakce proudícího vzduchu a hlasivkové tkáně. Animace kmitů hlasivek jsou provedeny s využitím Lambertova vyzařovacího „cosinového“ zákona pro výpočet intenzity odraženého světla z viditelné části povrchu hlasivek. Vibrace hlasivek jsou simulovány při zvyšování tlaku v plicích, pro různé základní frekvence kmitů a pro různé předfonační velikosti mezihlasivkové štěrbiny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172904