Počet záznamů: 1  

PRESSURE PROFILES IN GLOTTIS DURING PHONATION

 1. 1. 0325532 - UT-L 2010 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šidlof, Petr - Horáček, Jaromír
  PRESSURE PROFILES IN GLOTTIS DURING PHONATION.
  [Tlakové profily v glottis během fonace.]
  Proceedings of 3rd Advanced Voice Function Assessment International Workshop. Madrid: EUIT Telecomunicación, 2009, s. 9-12. ISBN 84-95227-64-9.
  [Advanced Voice Function Assessment International Workshop /3./. Madrid (ES), 18.05.2009-20.05.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB200760801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: vocal folds * glottal pressure * FEM
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  The mathematical model of glottal flow, based on incompressible Navier-Stokes equations in a 2D computational domain deformed due to vocal fold vibration, yields time development of velocity and pressure fields. The calculated pressure profiles along glottal midline compare well with experimental results of Scherer et al 2001.

  Matematický model proudění v glottis, založený na řešení nestlačitelných Navier-Stokesových rovnic ve 2D výpočetní oblasti deformované díky vibracím hlasivek, poskytuje možnost simulací rychlostního a tlakového pole v časové oblasti. Vypočtené tlakové profily podél střednice glotálního kanálu dobře souhlasí s experimentálními výsledky publikovanými v literatuře (Scherer a kol. 2001).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172903