Počet záznamů: 1

Synthesis and Characterization of Self-assembled polyaniline nanotubes/silica nanocomposites

 1. 1.
  0325474 - UMCH-V 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Ciric-Marjanovic, G. - Dragičevic, L. - Milojevic, M. - Mojovic, M. - Mentus, S. - Dojčinovic, B. - Marjanovic, B. - Stejskal, Jaroslav
  Synthesis and Characterization of Self-assembled polyaniline nanotubes/silica nanocomposites.
  [Příprava a charakterizace samouspořádaných nanokompozitů polyanilinových nanotrubek a siliky.]
  Journal of Physical Chemistry B. Roč. 113, č. 20 (2009), s. 7116-7127 ISSN 1520-6106
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400500905
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polyaniline * conducting polymer * nanotubes
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 3.471, rok: 2009

  We have demonstrated an efficient template-free method for the synthesis of novel conducting polyaniline nanotubes/silica nanocomposites, through the oxidative polymerization of aniline with ammonium peroxydisulfate in aqueous dispersions of colloidal silica without added acid.

  Byla ukázána účinná beztemplátová metoda přípravy nových vodivých nanokompozitů polyanilinových nanotrubek a a siliky prostřednictvím oxidativní polymerizace anilinu peroxydvojsíranem amonným bez přidané kyseliny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005221