Počet záznamů: 1  

Vascular endothelial cells on two- and three-dimensional fibrin assemblies for biomaterial coatings

 1. 1. 0325450 - UMCH-V 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Filová, Elena - Brynda, Eduard - Riedel, Tomáš - Bačáková, Lucie - Chlupáč, Jaroslav - Lisá, Věra - Houska, Milan - Dyr, J. E.
  Vascular endothelial cells on two- and three-dimensional fibrin assemblies for biomaterial coatings.
  [Vaskulární endoteliální buňky na dvou- a tří-dimenzionálních fibrinových strukturách pro povlékání biomateriálů.]
  Journal of Biomedical Materials Research. Part A. Roč. 90, č. 1 (2009), s. 55-69 ISSN 1549-3296
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA400500507; GA AV ČR(CZ) 1QS500110564; GA AV ČR KAN200670701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: artificial fibrin networks * surface modification * nanostructure
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 2.816, rok: 2009

  Various techniques for coating synthetic surfaces with fibrin structures were tested for seeding bovine pulmonary artery endothelial cells (EC). Two-dimensional fibrin (Fb) structures (2D Fb) were obtained by successively repeating adsorption of fibrinogen (Fbg), incubating the surface with thrombin (Thr) solution, and inhibiting surface-attached Thr. Three-dimensional fibrin networks immobilized at the surface (3D Fb) were formed by catalytic action of surface-attached Thr on an ambient Fbg solution. 2D Fb layers effectively promoted initial spreading and proliferation of EC, but the maturation of EC on these surfaces was slow. Fast proliferation and maturation of EC were attained on thick 3D Fb.

  Osázení buňkami hovězí pulmonární artérie (EC) bylo testováno na syntetických površích povlečených různými fibrinovými strukturami. Dvou-dimenzionální fibrinové (Fb) struktury (2D Fb) byly získány postupným opakováním adsorpce fibrinogenu (Fbg), inkubace s roztokem thrombinu (Thr) a inhibice Thr vázaného na povrchu. Tří-dimenzionální fibrinové sítě imobilizované na povrchu (3D Fb) se tvořily katalytickým působením povrchově vázaného Thr na okolní roztok Fbg. 2D Fb vrstvy efektivně podporovaly počáteční rozprostření a proliferaci EC, které však jen pomalu dozrávaly. Rychlá proliferace a zrání EC bylo dosaženo na tlustých 3D Fb.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172854