Počet záznamů: 1

Thresholds in creep of magnesium alloy AX41 composites reinforced with short fibers

 1. 1.
  0325359 - UFM-A 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Milička, Karel - Dobeš, Ferdinand
  Thresholds in creep of magnesium alloy AX41 composites reinforced with short fibers.
  [Prahová napětí při creepu kompozitu na bázi hořčíkové slitiny AX41 zpevněné krátkými vlákny.]
  International Journal of Materials Research. Roč. 100, č. 3 (2009), s. 407-412 ISSN 1862-5282.
  [International Symposium on Physics of Materials /11./. Praha, 24.08.2008-28.08.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA106/03/1354
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: Metal-matrix composites * Creep * Mechanisms of creep * Threshold stress concept
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  Impakt faktor: 0.862, rok: 2009

  Creep behavior of four magnesium Mg-4Al-1Ca alloy-based composites reinforced with short alumina or carbon fibers was investigated at temperatures 423, 473, 523, and 623 K. The threshold creep behavior was observed in all composites as well as in the matrix alloy AX41. Both types of fibers strongly increase creep resistance of the composites. A stronger strengthening effect was observed in composites with alumina fibers. The applied stress dependences of the minimum creep rate of all investigated materials were well described by Garofalo's sinh relationship modified for threshold concept. Threshold stresses and their temperature dependences were evaluated from the stress dependences and discussed in detail from the viewpoint of contemporary knowledge of mechanisms governing the creep behavior of metal-matrix composites.

  Creepové chování čtyř kompozitů na bázi hořčíkové slitiny Mg-4Al-1Ca zpevněné krátkými vlákny oxidu hliníku nebo uhlíkovými vlákny bylo studováno při teplotách 423, 473, 523 a 623 K. Creep s prahovým chováním byl pozorován u všech kompozitů i u matriční slitiny AX41. Oba typy vláken silně zvyšují creepovou odolnost kompozitů. Větší zpevňující efekt byl pozorován u kompozitů s vlákny oxidu hliníku. Napěťová závislost minimální rychlosti creepu u všech studovaných materiálů byla dobře popsána Garofalovou sinh rovnicí modifikovanou pomocí prahové koncepce. Prahová napětí a jejich teplotní závislosti byly vyhodnoceny z napěťových závislostí a detailně diskutovány z hlediska současných znalostí mechanismů ovládajících creepové chování kompozitů s kovovou matricí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172805