Počet záznamů: 1

Combination of "living" nitroxide-mediated and photoiniferter-induced "grafting from" free-radical polymerizations: from branched copolymers to unimolecular micelles and microgels

 1. 1.
  0325358 - UMCH-V 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Gromadzki, Daniel - Filippov, Sergey K. - Netopilík, Miloš - Makuška, R. - Jigounov, A. - Pleštil, Josef - Horský, Jiří - Štěpánek, Petr
  Combination of "living" nitroxide-mediated and photoiniferter-induced "grafting from" free-radical polymerizations: from branched copolymers to unimolecular micelles and microgels.
  [Kombinace “živé” nitroxidem zprostředkované a fotointerferterem indukované “roubování z” polymerace: od větvených polymerů k unimolekulárním micelám a mikrogelům.]
  European Polymer Journal. Roč. 45, č. 6 (2009), s. 1748-1758 ISSN 0014-3057
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400500703; GA ČR GA202/09/2078
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: controlled "living" radical polymerization * branched copolymers * conformation
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.310, rok: 2009

  The conformational behavior of branched copolymers with respect to the length of the side chains in dilute THF solutions was thoroughly investigated in this work. It was demonstrated by experimental techniques (DLS, SAXS, viscometry) that progressive increasing of Nsc led to conformational transition from combs through star-like to a microgel architecture.

  V této práci bylo důkladně prozkoumáno konformační chování větvených kopolymerů ve zředěných tetrahydrofuranových roztocích především s ohledem na délku bočních řetězců. Experimentálními technikami 9DLS, SAXS, viskozimetrie) bylo ukázáno, že postupné zvyšování Nsc vedlo ke konformačnímu přechodu z hřebenovité přes hvězdicovitou až po mikrogelovou architekturu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005219