Počet záznamů: 1

Simultaneous delivery of doxorubicin and gemcitabine to tumors in vivo using prototypic polymeric drug carriers

 1. 1.
  0325349 - UMCH-V 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Lammers, T. - Šubr, Vladimír - Ulbrich, Karel - Peschke, P. - Huber, P. E. - Hennink, W. E. - Storm, G.
  Simultaneous delivery of doxorubicin and gemcitabine to tumors in vivo using prototypic polymeric drug carriers.
  [Simultálnní doprava doxorubicinu a gemcitabinu do nádoru in vivo s využitím originálního polymerního nosiče léčiv.]
  Biomaterials. Roč. 30, č. 20 (2009), s. 3466-3475 ISSN 0142-9612
  Grant CEP: GA MŠk 1M0505
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: chemotherapy * copolymer * drug delivery
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 7.365, rok: 2009

  Using HPMA copolymers as a model drug delivery system, and doxorubicin and gemcitabine as model drugs, we here show that polymeric drug carriers can deliver multiple chemotherapeutic agents to tumors simultaneously. A polymer–drug conjugate carrying 6.4 wt% of gemcitabine, 5.7 wt% of doxorubicin and 1.0 mol% of tyrosinamide was synthesized, and it was shown to kill cancer cells in vitro, to circulate for prolonged periods of time, to accumulate in tumors, and to inhibit tumor growth. These findings provide in vivo evidence for the potential of polymer-based multidrug targeting, and they suggest that multifunctional polymer therapeutics might hold significant clinical potential.

  Polymerní nosiče léčiv mohou současně dopravovat do nádoru několik chemoterapeutik jak bylo ukázáno využitím HPMA kopolymerů jako modelového dopravního systému pro léčiva a doxorubicinu a gemcitabinu jako modelových léčiv. Byl syntetizován polymerní konjugát léčiva obsahující 6,4 % váh. gemcitabinu, 5,7 % váh. doxorubicinu a 1 % mol tyrosinamidu, u kterého bylo prokázáno, že zabíjí nádorové buňky in vitro, že cirkuluje v krevním řečišti po delší dobu a akumuluje se v nádoru a inhibuje jeho růst. Tyto výsledky poskytují podklady pro možné využití směrovaných polymerních konjugátů s více léčivy a nasvědčují, že multifunkční polymerní terapeutika mohou mít významné klinické možnosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005217