Počet záznamů: 1  

Thermodynamic study of surfaces of liquid polybutadienes and their interfaces with poly(dimethylsiloxane)

 1. 1. 0325346 - UMCH-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Jůza, Josef
  Thermodynamic study of surfaces of liquid polybutadienes and their interfaces with poly(dimethylsiloxane).
  [Thermodynamická studie povrchů kapalnách polybutadienů a jejich fázového rozhraní s poly(dimethylsiloxanem).]
  Journal of Applied Polymer Science. Roč. 113, č. 1 (2009), s. 169-180 ISSN 0021-8995
  Grant CEP: GA AV ČR IAC4050601
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polybutadiene * Krasol TM * liquid rubber
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.203, rok: 2009

  Surface tension of liquid polybutadienes (PBD) as well as interfacial tension between them and poly(dimethylsiloxane) (PDMS) were measured in the temperature range from 25 to 150°C. The measured pressure–volume–temperature (PVT) data were used for the determination of reduction parameters of pressure, volume, and temperature in several equations of state for polymers. Interfacial tensions were used to determine Flory-Huggins interaction parameters. The estimate of the influence of PBD modifications on enthalpic and entropic component of interaction parameters was made.

  Bylo měřeno povrchové napětí kapalných polybutadienů (PBD) a mezifázové napětí mezi nimi a poly(dimethylsiloxanem) (PDMS) v teplotním rozsahu 25 až 150 °C. Změřená data tlak – objem – teplota (PVT) byla užita pro určení redukčních parametrů tlaku, objemu a teploty v několika stavových rovnicích polymerů. Mezifázová napětí byla použita k určení Flory-Hugginsových interakčních parametrů. Hrubě byl odhadnut vliv modifikací PBD na jejich enthalpickou a entropickou složku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005216