Počet záznamů: 1  

Synthesis of carbon nanotubes and iron oxide nanoparticles in MW plasma torch with Fe(CO)(5) in gas feed

 1. 1. 0325308 - UFM-A 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Zajíčková, L. - Synek, P. - Jašek, O. - David, Bohumil - Buršík, Jiří - Pizúrová, Naděžda - Hanzlíková, Renáta - Lazar, L. - Eliáš, M.
  Synthesis of carbon nanotubes and iron oxide nanoparticles in MW plasma torch with Fe(CO)(5) in gas feed.
  [Syntéza uhlíkových nanotrubek a nanočástic oxidu železa v mikrovlnném pochodňovém výboji s Fe(CO)(5) v dodávané plynné směsi.]
  Applied Surface Science. Roč. 255, č. 10 (2009), s. 5421-5424 ISSN 0169-4332
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/0178; GA AV ČR KAN311610701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507; CEZ:AV0Z20650511
  Klíčová slova: carbon nanotubes * magnetite * hematite * iron pentacarbonyl
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 1.616, rok: 2009

  The MW plasma torch (2.45 GHz) in the mixture of CH4/H-2/Ar (42/430/1540 sccm) with added Fe(CO)(5) vapors was used for the synthesis of iron oxide nanoparticles and carbon nanotubes. The particles with well-defined facets consisting of Fe3O4 and gamma-Fe2O3 and self-assembled into long chains were produced at the power of 360 W. At higher power of 440-460W the deposit contained significant amount of multi-walled carbon nanotubes covered by iron oxide nanoparticles. The diameter of CNTs was 8-20 nm. The particles had Fe3O4 and/or alpha-Fe2O3 cores of spherical shape covered by a thin layer of carbon. (C) 2008 Elsevier B. V. All rights reserved.

  Pro syntézu nanočástic oxidů železa a uhlíkových nanotrubek byl použit mikrovlnný pochodňový výboj (2.45 GHz) plynné směsi CH4/H2/Ar (42/430/1540 sccm) s příměsí par Fe(CO)5. Fe3O4 a gama-Fe2O3 částice s fazetami syntetizované při výkonu 360 W byly samouspořádány do dlouhých řetízků. Při vyšších výkonech 440-460 W obsahoval deposit významné množství vícestěnných uhlíkových nanotrubek, na kterých byly železné částice. Průměr uhlíkových nanotrubek byl 8-20 nm. Částice měly Fe3O4 a/nebo alpha-Fe2O3 jádra sférického tvaru pokrytá tenkou vrstvou uhlíku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005214