Počet záznamů: 1  

The role of particle conductivity in electrorheology of suspensions of variously protonated polyaniline

 1. 1. 0325302 - UMCH-V 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Stěnička, M. - Pavlínek, V. - Sáha, P. - Blinova, Natalia V. - Stejskal, Jaroslav - Quadrat, Otakar
  The role of particle conductivity in electrorheology of suspensions of variously protonated polyaniline.
  [Úloha vodivosti částic v elektrorheologii suspenzí různě protonovaného polyanilinu.]
  Journal of Physics: Conference Series. Roč. 149, č. 1 (2009), 012027/1-012027/4 ISSN 1742-6588.
  [International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions /11./. Dresden, 25.08.2008-29.08.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA202/06/0419
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: conducting polymerpolyaniline
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály

  Electrorheological behaviour of silicone-oil suspensions of particles of polyaniline protonated to various doping level with orthophosphoric and tetrafluoroboric acids has been studied.

  Bylo studováno elektrorheologické chování suspenzí částic polyanilinu protonovaného do různé úrovně kyselinou orthofosforečnou a tetrafluoroboritou.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172771