Počet záznamů: 1  

Low methanol-permeable polyaniline/Nafion composite membrane for direct methanol fuel cells

 1. 1. 0325290 - UMCH-V 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Wang, C. H. - Chen, C. C. - Hsu, H. C. - Du, H. Y. - Chen, C. P. - Hwang, J. Y. - Chen, L. C. - Shih, H. C. - Stejskal, Jaroslav - Chen, K. H.
  Low methanol-permeable polyaniline/Nafion composite membrane for direct methanol fuel cells.
  [Kompozitní membrány polyanilin/Nafion s nízkou propustností pro methanol pro přímé methanolové palivové články.]
  Journal of Power Sources. Roč. 190, č. 2 (2009), s. 279-284 ISSN 0378-7753
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4050313
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: DMFC * methanol crossover * polyaniline
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 3.792, rok: 2009

  Protonated polyaniline was directly polymerized on Nafion 117, forming a composite membrane, to act as a methanol-blocking layer to reduce the methanol crossover in the direct methanol fuel cell (DMFC), which is beneficial for the DMFC operating at high methanol concentration.

  Protonovaný polyanilin byl přímo napolymerován na Nafion 117, a vytvořil tak kompozitní membránu. Vrstva polyanilinu sehrává úlohu vrstvy blokující transport methanolu v přímém methanolovém palivovém článku, což bylo naprospěch v článku pracujícím při vysoké koncentraci methanolu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172763