Počet záznamů: 1  

Note on the glass transition temperature of poly(vinylphenol)

 1. 1. 0325269 - UMCH-V 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kratochvíl, Jaroslav - Šturcová, Adriana - Sikora, Antonín - Dybal, Jiří
  Note on the glass transition temperature of poly(vinylphenol).
  [Teplota skelného přechodu poly(vinylfenolu).]
  European Polymer Journal. Roč. 45, č. 6 (2009), s. 1851-1856 ISSN 0014-3057
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: Poly(4-vinylphenol) * glass transition temperature * differential scanning calorimetry
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.310, rok: 2009

  Critical overview of literature data on the glass transition temperature Tg of poly(4-vinylphenol) PVPh revealed a large scatter of values ranging between 53 and 194 °C, which can only partially be attributed to molecular-mass effect. The reason could be seen in residual moisture and/or solvent in samples subjected to insufficient or even no drying. Based on selected two thirds of literature data, a regression equation is proposed for the dependence of Tg on 1/Mn. Two samples of commercial PVPh were studied by DSC, ATR-FTIR, and SEC methods. A procedure of preparing well defined samples for Tg determination has been elaborated.

  Kritický přehled literárních dat o teplotě skelného přechodu poly(vinylfenolu) odhalil značný rozptyl hodnot v rozmezí 53 až 194 °C, který lze jen zčásti vysvětlit závislostí na molární hmotnosti. Důvodem může být zbytková vlhkost anebo rozpouštědlo v nedostatečně vysušených vzorcích. Na základě dvou třetin literárních dat byla navržena regresní rovnice pro závislost Tg na 1/Mn. Dva komerční vzorky PVPh byly studovány DSC, ATR-FTIR a SEC metodou. Byl vypracován postup přesně definované přípravy vzorků pro stanovení Tg.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005213