Počet záznamů: 1

Seismological Experiment in Stonava Area: Evaluation of Validity of Measured Data

 1. 1.
  0325258 - UGN-S 2009 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kaláb, Zdeněk - Knejzlík, Jaromír - Lednická, Markéta
  Seismological Experiment in Stonava Area: Evaluation of Validity of Measured Data.
  [Seizmologický experiment v okolí Stonavy: Hodnocení platnosti naměřených dat.]
  Górnictwo i Geologia. Roč. 4, 2a (2009), s. 95-103 ISSN 1896-3145.
  [Ochrona środowiska w górnictwie podziemnym, odkrywkowym i otworowym. Bochnia, 20.05.2009-22.05.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA105/07/0878
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: mining induced seismicity * experimental measurement * seismic loading
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země

  Distribution of maximum velocity values derived from wave pattern of mining induced seismic events at the surface is complex. The main aim of the experimental seismological measurement described in paper was to evaluate seismic loading on three given points.

  Rozložení maximální rychlosti kmitání vyvolané důlně indukovanými seizmickými jevy na povrchu je složité. Hlavním cílem seizmologického experimentu popsaného v příspěvku bylo zhodnocení seizmického zatížení na třech monitorovaných lokalitách.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172743