Počet záznamů: 1

Effect of two different UVA doses on the rabbit cornea and lens

 1. 1.
  0325228 - UEM-P 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Čejka, Čestmír - Pláteník, J. - Buchal, R. - Guryča, Vilém - Širc, Jakub - Vejražka, M. - Crkovská, J. - Ardan, Taras - Michálek, Jiří - Brůnová, B. - Čejková, Jitka
  Effect of two different UVA doses on the rabbit cornea and lens.
  [Účinek dvou dávek UVA záření na rohovku a čočku u králíka.]
  Photochemistry and Photobiology. Roč. 85, č. 3 (2009), s. 794-800 ISSN 0031-8655
  Grant CEP: GA ČR GA304/06/1379; GA MŠk 1M0538
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: Metabolic profile * Induced Lipid-Peroxidation * Human skin fibroblasts
  Kód oboru RIV: FF - ORL, oftalmologie, stomatologie
  Impakt faktor: 2.253, rok: 2009

  Effect of two different UVA doses (daily dose 1.01 J/cm2 or 2.02 J/cm2 during 5 days) were examined on the rabbit cornea and lens and compared with the same dose of UVB rays. Results show that in contrast to UVB rays which were highly dangerous to the cornea and lens, UVA rays were without any significant damaging effect, investigated spectrophotometrically (for light absorption), biochemically (for nitric oxide and malondialdehyde) as well as immunohistochemically (for nitric oxide synthases).

  Účinek UVA záření (denní dávky 1.01 J/cm2 a 2.02 J/cm2) na králičí rohovku a čočku byl porovnáván s účinkem UVB záření. Narozdíl od UVB záření, které je velmi nebezpečné, UVA záření nevyvolalo žádné signifikantní změny: studováno spektrofotometricky (absorpce světla), biochemicky (oxid dusnatý, malondildehyd) a imunohistochemicky (syntázy oxidu dusnatého).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172720