Počet záznamů: 1  

Multi-particle Sampling in Monte-Carlo Simulations on Fluids: Efficiency and Extended Implementations

 1. 1. 0325167 - UCHP-M 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Moučka, F. - Nezbeda, Ivo
  Multi-particle Sampling in Monte-Carlo Simulations on Fluids: Efficiency and Extended Implementations.
  [Více částicové vzorkování v Monte-Carlo simulacích tekutin: Efektivita a implementace.]
  Molecular Simulation. Roč. 35, č. 8 (2009), s. 660-672 ISSN 0892-7022
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: multi-particle move MC * parallelization * reaction field
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.028, rok: 2009

  Performance of the method is compared with both the standard one-particle move method and available approximate methods. It is shown that the multi-particle move method performs about by a factor of 10 faster for the systems considered when compared with the common Monte Carlo scheme, and several times faster when compared with approximate methods. Parallelized codes of the multi-particle move method may then perform about seventy times faster than the conventional Monte Carlo. These conclusions hold true for the system size simulated because the efficiency of the multi-particle method depends on the size of the system: its efficiency even increases with increasing number of particles.

  Byly zkoumány různé technické aspekty nedávno navržené nové simulační metody založené na součných pohybech všech částic systému a byla navržena nová metoda korekcí dlouhodosahoévých sil. Efektivita metody je porovnána se standardními metodami a je ukázáno, že je asi o řád efektivnější než běžně používané jedno částicové metody a několikrát efektivnější než přibližné metody. Další zrychlení lze dosáhnout paralelizací. Tyto závěry platí pro systémy s malým počtem částic a efektivita se zvyšuje se stoupajícím počtem částic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172679