Počet záznamů: 1  

Comparison of strain fields of CT specimen determined by FEM and by termoplastic measurement

 1. 1. 0325127 - UTAM-F 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Žďárský, M. - Valach, Jaroslav
  Comparison of strain fields of CT specimen determined by FEM and by termoplastic measurement.
  [Srovnání pole přetvoření CT vzorku určeného MKP a termoplastickým měřením.]
  Engineering Mechanics 2009. Praha: ÚTAM, 2009 - (Náprstek,, J.; Fischer, C.), s. 310-319. ISBN 978-80-86246-35-2.
  [Engineering mechanics 2009. Svratka (CZ), 11.05.2009-14.05.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/09/2101
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: CT specimen * FEM calculation * plastic deformation
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství

  The aim of this paper is to present a study comparing plastic deformation of CT specimen by observed means of thermography and obtained by FEM calculation. The study is intended to be the first step in the investigation of evolution of plastic deformation of thin-walled structures in the vicinity of cracks.

  Pomocí termokamery byl studován průběh tahové zkoušky CT vzorku a zaznamenáváno proměnlivé teplotní pole spojené s přeměnou mechanické práce na teplo při plastické deformaci. Současně byl týž proces modelován pomocí MKP s cílem srovnáním zjistit použitelnost tohoto přístupu pro vyšetřování rozvoje plastických deformací v složitějších konstrukcích, případně pro parametrizaci konstitutivních elastoplastických vztahů materiálu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172650