Počet záznamů: 1

Comparison of two types of forest disturbance using multitemporal Landsat TM/ETM+ imagery and field vegetation data

 1. 1.
  0325126 - UEK-B 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hais, M. - Jonášová, Magda - Langhammer, J. - Kučera, Tomáš
  Comparison of two types of forest disturbance using multitemporal Landsat TM/ETM+ imagery and field vegetation data.
  [Srovnání dvou typů disturbance lesa na základě série družicových dat Landsat TM/ETM+ a dat vegetačního krytu.]
  Remote Sensing of Environment. Roč. 113, č. 4 (2009), s. 835-845 ISSN 0034-4257
  Grant CEP: GA AV ČR KJB600870701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: Landsat * disturbance * bark beetle
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 3.612, rok: 2009

  Spectral response and temporal progress of two types of disturbances of spruce forest (bark beetle outbreak and clear-cuts) in the Šumava Mountains were analyzed using Landsat TM/ETM+ scenes from 1985 to 2007. The following spectral indices were estimated: NDMI, Tasseled Cap (Brightness, Greenness, Wetness), DI, and DI′. The relationship between field vegetation data and their spectral response was also assessed.

  Spektrální odezva a časový průběh dvou typů disturbancí v horském smrkovém lese (kůrovec vs. odtranění dřeva) na Šumavě byly analyzovány pomocí satelitních scén z Landsatu z let 1985 až 2007. Byly spočteny spektrální indexy NDMI, Tasseled Cap (Brightness, Greenness, Wetness), DI a DI′ a byl vyhodnocen vztah mezi teréními daty o vegetaci a spektrálními daty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172649