Počet záznamů: 1  

Cardiac stem/progenitor cells, secreted proteins, and proteomics

 1. 1. 0325072 - UIACH-O 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Šťastná, Miroslava - Abraham, M.R. - Van Eyk, J.E.
  Cardiac stem/progenitor cells, secreted proteins, and proteomics.
  [Kmenové buňky srdce, vylučované proteiny a proteomika.]
  FEBS Letters. Roč. 583, č. 11 (2009), s. 1800-1807 ISSN 0014-5793
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: Cardiac stem/progenitor cell * paracrine factor * secretome
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 3.541, rok: 2009

  There is a small population of resident stem cells in adult heart from which new cardiac cells can be derived and used for cardiac repair in case of heart injury. It has been proposed that the clinical benefit of stem cells may arise from secreted proteins that mediate regeneration in a paracrine/autocrine manner. To be able to track the regulatory pathway on a molecular basis, utilization of proteomics in stem cell research is essential. Proteomics offers a tool that can address questions regarding stem cell response to disease/injury.

  Součástí dospělého srdce je i malá populace kmenových buněk, které mohou za určitých podmínek diferenciovat v nové srdeční buňky a být tak použity pro regeneraci srdce v případě jeho zranění a tkáňového poskození. Bylo navrženo, že klinický přínos kmenových buněk spočívá mimo jiné i v proteinech, které kmenové buňky vylučují a v jejich ovlivňování regenerace parakrinním/autokrinním způsobem. Abychom mohli objasnit chováni těchto proteinů a regulační cesty vedoucí k regeneraci, použití proteomiky se zdá být vhodnou metodou. Proteomika nabízí prostředky, které mohou zodpovědět otázky týkající se reakce kmenových buněk v případě zranění/nemoci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172624