Počet záznamů: 1

Vitamin E analogues as mitochondria-targeting compounds: From the bench to the bedside?

 1. 1.
  0325048 - BTO-N 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Zhao, Y. - Neužil, Jiří - Wu, K.
  Vitamin E analogues as mitochondria-targeting compounds: From the bench to the bedside?.
  [Analogy vitaminu E jako látky zasahující mitochondrie: od laboratorního stolu k lůžku?.]
  Molecular Nutrition & Food Research. Roč. 53, č. 1 (2009), s. 129-139 ISSN 1613-4125
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA500520602
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520701
  Klíčová slova: Apoptosis * cancer * pre-clinical models
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 4.356, rok: 2009

  Despite considerable effort focusing on designing and finding efficient anti-cancer drugs over the last decade, little progress has been achieved, in particular in case of highly recalcitrant malignancies. Since there is a trend suggesting that deaths from cancers may be more frequent than from cardiovascular diseases, it is important to look for novel efficient and selective therapeutic approaches. Redox-silent vitamin E analogues, epitomised by a-tocopheryl succinate, give some hope in the quest for drugs with such properties. Thus far, these agents have been successfully tested in experimental animals with different types of cancer, showing high efficacy against malignancies including HER2-positive breast carcinomas or malignant mesotheliomas. Further research will provide additional, necessary data to launch clinical trials, translating into development of innovative drugs acting by targeting mitochondria selectively in cancer cells

  Přes velkou snahu zaměřenou na navržení a nalezení nových účinných protirakovinných látek v minulých deseti létech bylo dosaženo jen malého prokroku, zvláště v případě obtížně léčitelných malignit. Vzhledem k trendu převýšení počtu úmrtí způsobených rakovinou nad úmrtími způsobenými kardiovaskulárními chorobami je důležité hledat nové, účinné a selektivní terapeutické přístupy. Redoxně-neúčinné analogy vitaminu E, jako je α tokoferylsukcinát, dávají určitou naději při hledání látek se žádoucími vlastnostmi. Dosud byly tyto látky úspěšně testovány v experimentálních zvířatech s různými typy rakoviny a vykazovaly vysokou účinnost proti maligním onemocněním včetně HER2-pozitivních nádorů prsu nebo zhoubných mezotheliomů. Další výzkum poskytne data nutná k zahájení klinických zkoušek a podpoří tak vývoj nových léčiv zasahujících mitochondrie selektivně v rakovinných buňkách
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172605