Počet záznamů: 1  

Mitochondria as targets for cancer therapy

 1. 1. 0325040 - BTO-N 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Ralph, S.J. - Neužil, Jiří
  Mitochondria as targets for cancer therapy.
  [Mitochondrie jako zásahové místo terapie rakoviny.]
  Molecular Nutrition & Food Research. Roč. 53, č. 1 (2009), s. 9-28 ISSN 1613-4125
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520701
  Klíčová slova: Apoptosis * mitocans * cancer
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 4.356, rok: 2009

  Mitochondria have recently emerged as intriguing targets for anticancer drugs. A variety of compounds, termed mitocans, have been identified that act via mitochondria. They destabilise mitochondria and cause apoptosis, which is, in some cases, selective for cancer cells. Mitochondria are the powerhouse of the cell, as well as the source of mediators of apoptosis. Individual types of cancers are complex and can differ considerably in their array of DNA mutations, harbouring different sets of genetic causes. This indicates that it will be very unlikely to cure cancer by drugs targeting only a few gene products or single pathways that are essential for tumour survival. What is needed then is an invariant target, common to all cells, but which is predominantly only affected by drugs when delivered inside the cancer cells. Such targets appear to be mitochondria, with very rare mutations, and mitocans can be expected to be efficient drugs for different types of the neoplastic disease

  Mitochondrie se nedávno vynořily jako netušené cíle protirakovinných léčiv. Různé látky, zvané mitokany, byly identifikovány jako působící prostřednictvím mitochondrií. Destabilizují mitochondrie a způsobují apoptózu, což je alespoň v některých případech selektivní pro rakovinné buňky. Mitochondrie poskytují buňkám energii, a také jsou zdrojem mediátorů apoptózy. Individuální typy rakovinných onemocnění jsou komplexní a značně se liší ve svých sestavách DNA mutací, nesouce tedy různé sady genetických příčin. To znamená, že bude málo pravděpodobné vyléčit rakovinu látkami zacílenými pouze na několik genových produktů nebo na jednotlivé dráhy nezbytné pro přežití nádoru. Je však potřebné zasáhnout neměnný cíl, společný všem buňkám, který je převážně ovlivněn léčivými látkami po proniknutí do rakovinných buněk. Takovým cílem se nyní jeví mitochondrie, nesoucí jen vzácně mutace, a mitokany jsou tedy očekávány jako léky působící pro mnoho různých typů neoplastických onemocnění.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172598